Novinky

Tender na dodávky biomasy do MSCP

Vážení dodávatelia,

Vyhlasujeme tender na dodávky biomasy do MSCP na február - marec 2023 Viac

Pravidlá bezpečnosti a školenia

Vážení dopravcovia, od 1.10.2022 nastane zmena vo vydávaní vstupiek. Školenia budú vykonávané online a vodiči budú preškolovaní každé dva roky (tieto zmeny sa týkajú vodičov dreva aj biomasy) Viac

Nové TOP k rámcovej zmluve o preprave dreva

Vážení dopravcovia,
Predstavujeme vám nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave dreva platné od 01.4.2022 Viac

Nové Technicko-preberacie podmienky

Vážení dodávatelia,
Predstavujeme vám Technicko-preberacie podmienky pre privátny sektor platné od 1.3.2022 (doplnenie sortimentu LG A/B) Viac

Čo je WLS

Software na organizovanie nákupu a predaja dreva a biomasy ako aj na plánovanie prepravy a nakládky obchodovaného tovaru. Viac

Správne vypĺňanie dodacích listov

Pre plynulý prechod bránou, priebeh váženia a pre splnenie zákonných podmienok na prepravu dreva je potrebné vyplniť správne údaje na súhlasných listoch. Viac

Kompletný profesionálny servis pri nákupe a predaji dreva a biomasy

komplexné služby pre vlastníkov lesov